Tải game - cho Andoird hoặc PC
  Link tải android
  Link tải android 11


Lưu ý - Vui lòng chọn 1 trong 2 đường dẩn tải bên trên - Nếu gặp lỗi cài đặt vui lòng lên cửa hàng ứng tìm UC Browser tải về sau đó cài đặt nhập lại trang chủ www.volamtn.com tải và cài đặt lại.
Tải game - cho iPhone hoặc iPad
 Link tải iOS 1


Lưu ý - Vui lòng đọc kỷ hướng dẫn bên dưới trước khi tải.

 XEM HƯỚNG DẪN TẢI IOS !!!


Notice - Link mới 25 phái 11h50 ngày 01/06/2021